Werken bij de Psychologencommissie

De Psychologencommissie, is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau en bevindt zich in het centrum van Brussel. Onze kerntaken omvatten de bescherming van de titel van psycholoog, het bevorderen van een deontologisch verantwoorde beroepsuitoefening en het waken over de naleving van de deontologische code. We zijn daarbij bevoegd voor alle psychologen in België, ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. Onze werking wordt bepaald door wetten en koninklijke en ministeriële besluiten. Onze instantie valt onder het toezicht van onze voogdijminister, de minister van Middenstand.

Eind 2019 omvatte onze instantie ongeveer 15.000 ingeschreven psychologen. Dankzij deze registratie zetten we ons als Commissie steeds sterker in op onze missie, zijnde de verdere ontwikkeling en waardering van het beroep en de bescherming van cliënten/patiënten.