Voor de client

De Psychologencommissie draagt bij tot de bescherming van patiënten/cliënten van  psychologen via een verplichte inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie en een deontologische code met gedragsregels. U kunt zich tot onze instantie richten bij meningsverschillen tussen u en uw psycholoog waar jullie zelf niet uitgeraken. Met onze zoekmachine kunt u een psycholoog zoeken op basis van zijn of haar praktijkadres (postcode), praktijktalen, beschikbaarheid voor teleconsultatie, naam of registratienummer. Via deze kunt u ook nagaan of een persoon wel degelijk ingeschreven is op de lijst van de Psychologencommissie en dus de deontologische code voor psychologen onderschrijft. 


Waarom een psycholoog ingeschreven op de lijst?
Een geschil met uw psycholoog?